Prokuroria e Tiranës refuzon të nisi proçes gjyqësor kundër Kastriot Myftaraj                         15/10/2010

Prokuroria e Tiranës vendos mosfillimin e proçedimit penal për kallzimin nr.3864 të vitit 2010 pasi fakti nuk parashikohet nga ligji si vepër penale.

vendimi.pdf