Forumi Musliman i Shqipërisë

Kategoria: Uncategorized

Uncategorized

Raporti i Islamofobisë në Shqipëri 2021

Hyrje Raporti i parë mbi Islamofobinë i nxjerrë nga FMSH i përket vitit 2016 dhe kështu kanë vijuar përpjekjet e përvitshme të FMSH-së për të pasur një pamje më të qartë rreth akteve dhe fenomeneve islamofobike të shfaqura rast pas rasti. Puna e FMSH-së ka qenë më e gjerë rreth problemeve të hasura nga bashkësia […]...
Uncategorized

Kërkesë për transparencë Drejtuar Kryesisë së KMSH dhe Kryetarit

Procesi zgjedhor kërkon transparencë! Kërkesë për transparencë Drejtuar Kryesisë së KMSH dhe Kryetarit Për dijeni Komitetit Shtetëror të Kulteve Nga burime të ndryshme mësojmë se ka filluar procesi zgjedhor i këshillave të xhamive dhe të myftinive në të gjithë vendin. Ky proces në vite ka vuajtur nga mungesa e transparencës dhe nga mënyra se si […]...