“Ne i refuzojmë me forcë këto akte të cilat në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë opinionet e Qeverisë Suedeze.

Djegia e Kuranit ose e ndonjë libri tjetër të shenjtë është fyese, mungesë respekti dhe një akt i qartë provokimi.

Ne do të përcjellim letrën tuaj në Suedi siç kërkohet nga ana juaj.”

Elsa Håstad- Ambassador

Tiranë 04/07/2023

faksimile e letrës