Forumi Musliman i Shqipërisë

Tag Archives: ankim

Arkivi

Forumi Musliman ankohet kundër vendimit të prokurorisë

FORUMI MUSLIMAN I SHQIPËRISË Deklaratë për Shtyp/ ARKIV Forumi Musliman ankohet kundër vendimit të prokurorisë Tiranë 25/10/2010 Lënda: Ankim kundër Vendimit për Mosfillimin e Procedimit Penal datë 18/07/2010, Nr. 3864 të vitit 2010 Drejtuar: Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë  Ankuesi: Forumi Musliman i Shqipërisë, përfaqësuar nga Fisnik Kruja, kryetar. Objekti i ankimit: Anullim të Vendimit për Mosfillimin e Procedimit […]...