Forumi Musliman i Shqipërisë

Tag Archives: raport

Per Media

Raporti Europian i Islamofobisë: përmbledhje e shkurtër mbi Shqipërinë

“Ky raport analizon incidentet islamofobe që ndodhën gjatë perjudhës janar dhjetor të vitit 2020. Ngjarje të ndryshme politike dhe shoqërore ndërkombëtare, veçanërisht dy kryesoret si vrasja e mësuesit në Paris, Party Samuel, dhe sulmi në Vjenë; si dhe ngjarje ndërkombëtare dhe vendase kanë ndikuar në përforcimin e retorikës anti-muslimane. Kjo retorikë karakterizohet nga gjuhë islamofobe […]...
Raportime

Raporti i Islamofobisë 2019- 2020

Më së fundi pas disa përpjekjesh dhe vështirësish tashmë që dihen FMSH po nxjerr në qarkullim raportin dy-vjeçar mbi Islamofobinë për shkak edhe të gjendjes së pandemisë dhe turbullirave që shkaktoi. Raporti evidenton pak a shumë po ato probleme, të cilat që prej disa dekadash po i vuajnë muslimanët shqiptarë. Kurba e Islamofobisë vërehet se […]...